Ο Δήμος του Πειραιά, ως Δικαιούχος, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), ως Φορέα Διαχείρισης, ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης του έργου «Εστία & Εργασία ΙΙΙ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους», ως συνέχιση των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία & Εργασία ΙΙΙ» έχουν ενταχθεί 20 νοικοκυριά με σύνολο 38 ωφελούμενους, που έχουν ήδη καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου ως άστεγοι που είτε  διαβιούν στο δρόμο,  είτε σε ακατάλληλα καταλύματα ή και σε Ξενώνες Γυναικών και Αστέγων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πιο συγκεκριμένα , περιλαμβάνονται 10 μονοπρόσωπα νοικοκυριά, 6 συγκατοικήσεις ενηλίκων και 4 οικογένειές τόσο πυρηνικές όσο και μονογονεϊκές. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, θα πραγματοποιηθεί ένταξη ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης ενηλίκων ωφελούμενων ικανών για εργασία, με σκοπό την ένταξή τους τόσο στην εργασία όσο και στον κοινωνικό ιστό, καθώς και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στο 10% των ωφελούμενων.

Ειδικοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η επιδότηση ενοικίου, η διάθεση οικοσκευής, η κάλυψη δαπανών ΔΕΚΟ, καθώς και δράσεων κατάρτισης των ωφελούμενων.
  • Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
  • Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

Η έναρξη του προγράμματος ξεκίνησε την 1/6/2022 και  θα διαρκέσει συνολικά 24 μήνες . Στοχεύει πρωτίστως στην μετάβαση από το μοντέλο διαχείρισης της απώλειας στέγης από τις δομές επείγουσας στέγασης μέσα από ξενώνες φιλοξενίας αστέγων, σε επιλογές αποτελεσματικότερες και βιώσιμες όπως είναι η ενοικίαση κατοικίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει την επανένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας δημιουργώντας προϋποθέσεις αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης, ενδυνάμωσης και ανεξαρτητοποίησης των συμμετεχόντων, καθώς και δράσεις κατάρτισης αυτών.